Filozofija

Talent razvijamo v zmagovalca

STRATEGIJA

Strategija kluba za mlade igralce je vlaganje v njihove sposobnosti, rast in dobrobit. Vse to temelji na dolgoročnem pogledu, da je za klub uspešen mladi igralec tisti, ki se povzpne vse do prve ekipe. RKCPL hoče biti najboljši klub v Sloveniji in privabiti najboljše mlade igralce. Organizacijska struktura mladinskega pogona je usmerjena v ta cilj in vključuje tako športne kot tudi kognitivne vidike.

RAZVOJ

Izobraževalna filozofija RKCPL hoče otrokom zagotoviti razvoj in rast v zdrave, uravnotežene in učinkovite osebnosti, ki se lahko spopadajo z življenjskimi izzivi. Natančneje povedano, naloga kluba je spodbujanje športne kulture, ki se zavzema za sporazumevanje, medosebne odnose, skupinsko delo in čustveno oporo za mlade.

USPEH

Še več, klub podpira mlade v razvijanju njihovih športnih karier tudi v primeru odhoda v drugo okolje. Od leta 1991, ko beležimo podatke, je 62 igralcem iz lastnih mladinskih vrst uspelo priti v člansko ekipo, kjer so v povprečju igrali 4,2 sezone; pet igralcev je ostalo 10 ali več sezon, najdlje pa je v klubu ostal igralec, ki je odigral kar 14 sezon.

Razvoj mladih
Razvoj mladih
Spodbujanje družbene odgovornosti
Spodbujanje
družbene
odgovornosti
Inovativnost
Inovativnost
Strokovna znanja
Strokovna znanja
Povezanost z 
              lokalno skupnostjo
Povezanost z
lokalno skupnostjo
Stik z navijači
Stik z navijači
Ustvarjanje vrednot
Ustvarjanje vrednot
Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj